Hopp til hovedinnhold

Krav til påslipp fra virksomhet til kommunalt avløpsnett, forurensningsforskriften kapittel 15A

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2016

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljøkommune.no, som er utviklet for deg som jobber i kommunen. Nettstedet tilbyr konkret og oppgaverettet veiledning i miljølovverket, og gir oversikt over kommunens miljøansvar. 

De statlige etatene Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens Strålevern samarbeider om å utvikle nettstedet. 

Ny versjon på bokmål:

Krav til påslipp av avløpsvann

Ny versjon på nynorsk:

Krav til påslepp av avløpsvatn