Hopp til hovedinnhold

Informasjon til berørte om tillatelse til utslipp av oljeholdig vann og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 15

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2016

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljøkommune.no, som er utviklet for deg som jobber i kommunen. Nettstedet tilbyr konkret og oppgaverettet veiledning i miljølovverket, og gir oversikt over kommunens miljøansvar. 

De statlige etatene Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens Strålevern samarbeider om å utvikle nettstedet

Ny versjon på bokmål:

Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

Ny versjon på nynorsk:

Informasjon om utsleppsløyve som kan vedkomme [deg/dykk]