Hopp til hovedinnhold

Høringsbrev (Plan, bygg og eiendom)

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: april 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Plan og kommunalteknikk

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Berørte parter av en utarbeidet plan

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Grunneiere, naboer, fylkesmann, Statskog

Tjenesteområde: Plan, bygg og eiendom