Hopp til hovedinnhold

Foreløpig svar på søknad

Teksten ble sist oppdatert på denne nettsiden: september 2020

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Byggesak

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? søker, naboer og andre berørte i byggesaken

Tjenesteområde: Plan, bygg og eiendom