Hopp til hovedinnhold

Behov for tilleggsinformasjon, plan- og bygningsloven

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: februar 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Enhet for delesøknader og seksjonering, Plan- og bygningsetaten

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Innbyggere som har søkt om deling, arealoverføring eller grensejustering, men som ikke har sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon til at vi kan behandle saken.

Tjenesteområde: Plan, bygg og eiendom