Hopp til hovedinnhold

Avslag på søknad om ny kommunal utleiebolig, bytte av kommunal utleiebolig eller forlengelse av leieforhold i kommunal utleiebolig

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: desember 2016

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Helse- og velferdskontoret

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Søkere av kommunal utleiebolig eller beboere i kommunale utleieboliger.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Eventuelle pårørende eller verge.

Tjenesteområde:Bolig og sosiale tjenester

 

Gammel versjon:

Gammel vedtaksmal bortfallsvedtak_kommunal bolig.pdf

Ny versjon på bokmål:

Vedtaksmal avslag kommunal bolig_alle vedtak.doc

Ny versjon på nynorsk: