Hopp til hovedinnhold

Skråstrek

Bruk av skråstrek

I sammenhengende tekst er det best å unngå skråstrek, særlig hvis det er uklart hva tegnet skal stå for. Hvis meningen er og, skriv og. Hvis meningen er eller, skriv eller.

Lovavdelingen fraråder bruk av skråstrek i lovtekster.

Skråstrekens primære betydning er eller. Tegnets viktigste funksjon er å angi alternativer:

  • hun/han = hun eller han
  • kan/må = kan eller må 
  • av/på = av eller på 

Bare i helt spesielle sammenhenger kan skråstreken brukes som kombinasjonstegn (‘og’).

I eksemplene nedenfor er det uklart hvilken funksjon skråstreken har. Da oppstår det tvil om meningen, og det er uheldig.

Eksempel 1

  • Ektefelle eller barn kan/skal ikke være innmeldt i norsk folkeregister.

Betyr dette «kan ikke» eller «skal ikke»? (Dessuten: skal er sterkest og gjør kan overflødig.)

Eksempel 2

  • Konditorvarer unntatt tørre kaker/kjeks

Hva er unntatt? Er det kaker, kjeks, kakekjeks eller alt sammen?

Eksempel 3

  • Arbeidstakeren har krav på lønn/feriepenger.

Hva er det arbeidstakeren har krav på? Er det lønn eller feriepenger, eller er det lønn og feriepenger?

Mer informasjon om skråstrek