Hopp til hovedinnhold

Paragraftegn

Paragraftegnet brukes i paragrafoverskrifter, ikke i løpende tekst (bortsett fra ved lovhenvisninger der paragrafnummeret er med). Det skal være mellomrom mellom tall og paragraftegn:

  • § 21

Lovavdelingen skriver:

«Paragraftegnet (§) skal bare brukes sammen med ett eller flere paragrafnumre skrevet med tall. Ved interne henvisninger og i andre sammenhenger der paragrafnummeret ikke er med, skal paragraf skrives fullt ut, f.eks. «ved anvendelse av denne paragraf» (ikke: «ved anvendelse av denne §»).»

I vanlig prosa er det ikke noe i veien for å innlede en setning med paragraftegn, men i juridisk litteratur har det ikke vært vanlig. Man har i stedet skrevet ordet paragraf.

Se også informasjon om lovhenvisninger.