Hopp til hovedinnhold

Setninger med omvendt eller vanskelig ordstilling

Det som hører sammen for tanken, skal stå sammen på papiret.

Otto Behagel, tysk grammatiker

Ordstillingen i en setning kan være avgjørende for tolkningen. Hvis setningsledd som hører sammen, står for langt fra hverandre, kan resultatet bli ufrivillig komisk:

  • Sparebank 1 tapte saken om den 39 år gamle mannen som i januar 2013 forsøkte å tine et frosset rør med en hårføner i Borgarting lagmannsrett.
  • En gårdbruker i Hedmark ble frifunnet for felling av en fredet hønsehauk som hadde angrepet en av hans høner etter nødvergeparagrafen i viltloven.

Vi kan selvsagt ikke alltid gardere oss mot alle (u)mulige tolkninger. Som oftest skjønner leseren ut fra sammenhengen hva som er riktig. Husk likevel at enhver tvetydighet kan føre til at noen lesere misforstår eller sporer av.

Ordstillingen har mye å si også for selve lesingen. Er den omvendt eller vanskelig, blir det krevende å oppfatte budskapet.

  • Husk at riktig og logisk ordstilling reduserer risikoen for feiltolkning og avsporing.
  • Sørg for at setningsledd som hører sammen, står i nærheten av hverandre.
  • Forsøk å unngå innskudd som bryter flyten. Slike innskudd kan enten flyttes (til venstre eller til høyre i setningen) eller skilles ut som egne setninger.
  • Start heller med subjektet enn med et langt preposisjonsuttrykk.