Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Difi og Språkrådet lanserer nettkurs i klarspråk

(2.6.16) Kven skriv vi eigentleg for i det offentlege? Og korleis kan vi skrive slik at mottakarane forstår? Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune eit gratis kurstilbod til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

Språkrådet kårer beste norske bedriftsnavn

(23.5.16) Språkrådet skal kåre de beste norske bedriftsnavnene. Sammen med Arne Hjeltnes kårer vi en vinner av Språkrådets gulldiplom og deler ut fem regionale diplomer for godt navnevett i NRK Nitimen 14. juni.

No image

Samarbeid for styrking av norsk språk

(2.5.16) Språkrådet og Standard Norge skal saman styrke norsk språk og terminologi i tekniske standardar. Standardar er heilt naudsynte for norsk næringsliv fordi dei regulerer og forklarer korleis produkt blir laga, eller kva for krav som blir stilte til tenester. Standardar gjer òg kvardagen enklare for forbrukarane.

No image

Nyord om familie og barn er uvanlig kreative

(26.4.16) Vi lager nyord hele tiden i språket, det overrasker ingen. Man sier jo at språket må være i takt med tiden. Det som kanskje overrasker, er at nyord om familie og barn er uvanlig kreative.

No image

Har du kandidater til Språkprisen 2016?

(11.4.16) Kjenner du til leseverdige tekster eller skrifter som flere burde få høre om? I så fall kan du foreslå dem for Språkrådet, som hver høst deler ut en pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. I år gis prisen til sakprosa på bokmål.

Engelsk i norske bedrifter går ut over tryggleiken

(7.3.16) 4 av 10 tillitsvalde i industrien og byggje- og anleggsbransjen meiner bruken av engelsk går ut over effektivitet og helse, miljø og tryggleik. Det kjem fram i ei ny undersøking som TNS Gallup har gjennomført på vegner av Språkrådet.

No image

Språknytt: Når ord blir våpen

(1.3.16) I utanriksdekninga er somme ord skapte for å hisse til krig, skriv NRK-journalist Sigrun Slapgard i det nyaste Språknytt.

Bergen bystyre skal tegnspråktolkes på nett-TV

(19.2.16) Bergen bystyre har vedtatt at bystyremøtene skal tolkes til tegnspråk og sendes på kommunens nett-TV snarest mulig. Dette er en milepæl for norsk tegnspråk.

Utlysing av to oppdrag for prosjekt om genusvariasjon (søknadsfristen er ute)

(12.2.16) Språkrådet ønskjer å gjennomføre eit større prosjekt for å kartleggje genusvariasjon i bokmål og nynorsk, i første omgang variasjon innanfor dagens normer. Målet med prosjektet er å skaffe til vegar oppdatert kunnskap på feltet, som skal gje betre grunnlag for normeringsarbeidet i Språkrådet.

No image

Det flerspråklige dilemmaet

(3.2.16) Engelsk fortrenger norsk som undervisnings- og forskningsspråk i stadig større grad. Men et norsktalende samfunn og arbeidsliv trenger et norsk fagspråk. Det ansvaret må ikke universiteter og høgskoler løpe fra. 

No image

Språknytt om talespråk

(30.5.16) Han er setesdøl med hud og hår og snakker valldøl som besteforeldrene gjorde. Hun vil være menneske før hun er setesdøl og synes dialektarven blir for tung å bære. Velkommen til Setesdal anno 2016.

No image

Språk på utstilling – Oslo som språklig smeltedigel

(4.5.16) For første gang arrangeres en utstilling om Oslos språklige mangfold. Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo , Språkrådet og Bymuseet i Oslo ønsker velkommen til språkutstillingen «Oslo sier. Språk i byen». Utstillingen åpner på Bymuseet i Oslo 4. mai og står ut hele 2017.

Kvensk uke i Oslo

(26.4.16) 26. april er det 11 år siden kvensk ble anerkjent som et eget språk i Norge. Det markeres med fire kvenske arrangement i lokalene til Språkrådet og Nasjonalbiblioteket: innspillskonferanse, språkting, bokbad og språkkafe.

No image

– Mastergradsstipendet var ein døropnar

(14.4.16) Språkrådet skal i 2016 dele ut inntil fem stipend til studentar som skriv om utvalde språkpolitiske emne. Trude Bukve fekk stipend i 2010 og meiner det har vore svært viktig for den vidare akademiske karrieren.

Søk om å bli «Årets nynorskkommune 2016»

(31.3.16) Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune i 2016. Kommunar og fylkeskommunar med nynorsk som målform blir oppmoda om å søkje. Prisen går til ein kommune eller fylkeskommune som har nynorsk som målform.

No image

Klarspråksprisen 2015 til Lotteri- og stiftelsestilsynet

(3.3.16) Lotteri- og stiftelsestilsynet har arbeidet med klarspråk siden 2011 og har store ambisjoner: Alt de ansatte skriver, skal bli forstått av mottakerne på første forsøk. Resultatene er så gode at de fortjener en pris.

No image

Kristin Fridtun får Språkgledeprisen 2016

(20.2.16) Forfattaren, spaltisten og føredragshaldaren Kristin Fridtun får i dag Språkgledeprisen for 2016. Prisen blir delt ut under Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo.

Frukostseminar med utdeling av statens klarspråkspris 2015

(12.2.2016) Kven vinn klarspråksprisen for 2015? Og kva er eigentleg problemet med språket i lover og forskrifter? Svar får du på frukostseminaret 3. mars.

No image

Ope dagskurs i nynorsk torsdag 26. mai 2016

(4.2.16) Språkrådet tilbyr eit ope dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar. På kurset går vi gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

No image

Årets fyord

(2.2.16) Språkrådet kårer hvert år årets nyord. Denne gangen griper vi saken an fra en litt annen kant og kårer årets fyord. Dette er ord vi mener brukes feil eller for mye. Det har gått inflasjon i dem. Kåringen er uvitenskapelig, subjektiv og uhøytidelig. Men saklig.