Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Språkrådet oppnevner ekspertutvalg

(4.9.17) Språkrådets direktør Åse Wetås har oppnevnt et ekspertutvalg for framtidas oppfølging av den norske språkpolitikken. Utvalget skal identifisere de viktigste innsatsområdene for å sikre at norsk språk er i bruk på alle samfunnsområder i framtida.

No image

Nordisk Sprogfest

(29.8.17) Nordisk språkkoordinasjon arrangerer språkfest i Århus 18.–21. september. Festen er gratis og åpen for alle.

Årets beste nynorskkommune 2017

(24.8.17) Kulturdepartementet skal kåre årets beste nynorskkommune 2017. Vi oppfordrar kommunar og fylkeskommunar med nynorsk som målform til å søkje. Prisen går til ein kommune eller fylkeskommune som har nynorsk som målform.

No image

Råd for språklig balansekunst

(16.8.17) Klassekampen har denne sommeren tatt for seg internasjonaliseringen av akademia i en serie artikler og innlegg. Språkrådet vil gjerne bidra til denne debatten ved å vise hvordan balansen mellom norsk og engelsk kan sikres og utvikles i hverdagen ute på institusjonene.

Nytt nummer av Termposten

(23.6.17) I dette nummeret av Termposten kan du mellom anna lese om Nordterm-konferansen som nå er over, om det store EU-programmet Connecting Europe Facility, som skal binde Europa saman også språkleg, og om eit prosjekt for naturfagtermar for elevar med norsk som andrespråk.

No image

No er det rett å skrive «gusjegul» og «gaselle»

(19.6.17) Språkrådet har nyleg gjort fleire rettskrivingsvedtak. To av endringane er at det nå skal heite gusjegul og gaselle, medan det før heitte gursegul og gasell.

No image

Seminar om grammatisk kjønn i Trondheim

(7.6.17) Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon arrangerer 14. juni eit seminar om grammatisk kjønn – på fagspråket kalla genus. Det blir innlegg av fagfolk både frå NTNU og andre norske universitet, og spørsmål knytte til grammatisk kjønn i norsk blir drøfta frå ulike synsvinklar.

No image

Vi lanserer nytt nettkurs i nynorsk

(15.5.17) Velkommen til lanseringsseminar 1. juni på Filmens hus i Oslo! 

No image

Frokostseminar: Klarspråksarbeid i næringslivet – hvordan starte et språkprosjekt?

(5.5.17) I samarbeid med Kommunikasjonsforeningen arrangerer Språkrådet et frokostseminar om klarspråksarbeid i næringslivet. Seminaret er allerede fulltegnet, men du kan følge det på nett-tv.

No image

En trangere bokmålsnorm?

(22.4.17) I kronikken «Rydd opp i bokmålet!» gjør forfatterne Tom Egeland, Finn Iunker og Helene Uri det klart at de ønsker en stor opprydding i bokmålsnormen, at de vil ha «en klar og entydig rettskrivning», og at de mener Språkrådet ikke forholder seg til virkelighetens språkbruk. Det siste er en klart urimelig antydning. De styrende prinsippene for dagens normering av norsk er stabilitet og faktisk bruk.

No image

Norsk under sterkt press frå engelsk på mange samfunnsområde

(4.9.17) Hovudtendensen i den nye språkpolitiske tilstandsrapporten frå Språkrådet er at engelsk vinn fram på mange samfunnsområde. Rapporten viser blant anna at barn og unge heilt ned i treårsalderen har eit mangelfullt norskspråkleg tilbod i dei nye media og i dataspel.

Språkdagen blir flytta til mars

(25.8.17) Språkrådets årlege dagskonferanse Språkdagen har i fleire år blitt arrangert i november, men arrangementet blir nå flytta til vårhalvåret.

Tilskuddsordning for innsamling av stedsnavn – ny søknadsfrist

(18.8.17) I statsbudsjettet for 2017 er det satt av 682 000 kroner til en tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Kulturdepartementet har gitt Språkrådet i oppdrag å forvalte denne ordningen.

No image

Nye studenter møter store deler av pensum på engelsk

(15.8.17) Denne uka er det studiestart ved landets universiteter og høyskoler. Allerede i første semester møter flere tusen nye studenter store deler av pensum på engelsk. Det viser en gjennomgang Språkrådet har gjort av pensumlistene ved første semester ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen.

No image

Ny nordisk termbase

(21.6.17) Hva betyr examen i Sverige og Finland? Hva er lilleskole i Danmark? Og hva er endurmenntun på Island? Skal du studere eller bo i et annet nordisk land, møter du på mange fremmede begreper. Nå kan du slå opp 1648 nordiske fagtermer innenfor utdanning og arbeidsliv i en termbase på nettet.

No image

Seminar om romanifolkets/taternes språk og musikk

(7.6.17) MultiLing – Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, Nasjonalbiblioteket og Språkrådet inviterer sammen til et  ettermiddagsseminar der vi ønsker å kaste lys over ulike sider ved språket, historien og musikken til romanifolket/taterne i Norge. Romani er anerkjent som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge, og romanifolket/taterne har vært i Norden siden 1500-tallet.

No image

Språknytt: Språkleg sjonglør

(6.6.17) I «Eides språksjov» får ho folk til å le med språklege krumspring og populærvitskapleg formidlingsevne. Men Linda Eide forstår seg ikkje på dei som kallar henne komikar. 

No image

Hvordan bruker du ordbøker for norsk?

(9.5.17) Hvor ofte bruker du enspråklige ordbøker for norsk? Hvilke ordbøker av dette slaget bruker du, og hva syns du om dem? Bli med og hjelp forskere fra hele Europa med å skaffe viten om bruk av og holdninger til enspråklige morsmålsordbøker.

No image

Kvensk språkpris 2017 til Agnes Eriksen og Eira Söderholm

(26.4.17) Agnes Eriksen og Eira Söderholm får Kvensk språkpris – Kieliraajin kielipalkinto for sin innsats for å fremme, utvikle og bevare kvensk språk. Det er første gang prisen deles ut. Juryen har bestemt å dele prisen mellom to verdige vinnere som på ulikt vis har gjort en særlig innsats for kvensk over lang tid.

No image

Åpen språkkafé og samtale om tegnspråk — AVLYST!

(21.4.17) Språkrådet og Tromsø døveforening inviterer til åpen språkkafé og samtale om tegnspråk torsdag 27. april på Smørtorget i Tromsø.