Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Nordterm 2015: fagspråk i samfunnet

(28.1.15) Nordterm 2015 blir arrangert i Reykjavik 9.‒12. juni. Fristen for å melde på foredrag til konferansen er fredag 15. februar. Påmeldingsfristen for arrangementet er 15. april.

Konferanse om leksikografi i Norden

(22.1.15) I samarbeid med Ømålsordbogen, Nordisk Forskningsinstitut og Københavns Universitet inviterer Nordisk forening for leksikografi (NFL) til den trettende konferansen om leksikografi i Norden. Konferansen avholdes i København 20.‒22. mai.

Fagtermar i kjønnsforsking

(14.1.15) Språkrådet støttar fagmiljøet i kjønnsforsking med midlar til å drive terminologiarbeid.

Framgang i målbruken i staten

(17.12.14) Staten har eit godt stykke att før krava i mållova er nådde. Det er likevel teikn til framgang. Det viser tala frå Rapport om målbruk i offentleg teneste 2013, som Språkrådet har laga på oppdrag frå Kulturdepartementet.

Gratis nynorskkurs til statsorgan i 2015

(26.1.15) Språkrådet lyser ut ti todagars nynorskkurs for statsorgan i 2015. Søknadsfristen er 1. mars 2015.

Bedrifter i Oslo og Akershus hedres for godt navnevett

(21.01.15) (21.1.15) Sju bedrifter i Oslo og Akerhus blir i dag hedret med diplom fra Språkrådet for å ha valgt gode og kreative norske navn.

Arnfinn Muruvik Vonen går av

(9.1.15) Språkrådets direktør Arnfinn Muruvik Vonen blir etter eget ønske fristilt fra sin stilling før åremålets utløp.