Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Tilskuddsordning for stedsnavn

(2.6.15) I statsbudsjettet for 2015 er det satt av en million kroner til ei tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Kulturdepartementet har gitt Språkrådet i oppdrag å forvalte denne ordninga.

No image

Språknytt: «Slik lager vi norsk»

(27.5.15) «Med hjerte for norsk», «Internasjonalisering med bismak» og «Kor går norsk rettskriving?» er blant overskriftene i siste nummer av Språknytt.

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(14.4.15) Stillingen som informasjonssjef i Språkrådet er ledig. Informasjonssjefen leder kommunikasjonsenheten og det eksterne og interne kommunikasjonsarbeidet i Språkrådet. Sentrale ansvarsområder er mediekontakt, nettsider, sosiale medier og publikasjoner. Informasjonssjefen rapporterer til direktøren og inngår i Språkrådets ledergruppe.

No image

Fire mytar om norsk

(30.3.15) Ordval er ikkje eit spørsmål om påbod og forbod. Det skriv Sturla Berg-Olsen, seniorrådgjevar i Språkrådet, i denne kronikken i Morgenbladet.

No image

Bli med på samtale om teiknspråk!

(24.3.2015) Korleis kan vi legge til rette for at norsk teiknspråk blir meir synleg og får høgare status? Kva for utfordringar møter vi, og korleis kan alle bidra? 9. april er alle velkomne til samtale og debatt om dette i Trondheim.

Nye retningslinjer for normering

(9.3.15) Korleis skal rettskrivingsnormene for nynorsk og bokmål forvaltast framover? Nye retningslinjer frå Språkrådet gir svar.

La barna beholde språket

(26.02.15) (26.2.15) Når et barn må flytte fra foreldrene, må ikke barnevernets skjønn få avgjøre om barnet får beholde sin språklige identitet. Språkfaglige vurderinger og barns språklige rettigheter må gå foran.

Lett på tåkesløret

(16.02.15) (16.2.15) Statleg tåketale kan vere komisk, men er mest tragisk. For språk skal opne dører for folk, ikkje stenge dei.

Språkets lange linjer

(06.02.15) (6.2.15) Målet er at det norske språket og språkmangfoldet i landet får høyere status. «Språkets lange linjer» må føre i nettopp den retninga.

Bruk Nynorskordboka og Bokmålsordboka på nett til eksamen

(3.2.15) Ei ny og enkel ordning gjer det mogleg å bruke Bokmålsordboka og Nynorskordboka til eksamen og heildagsprøver i skulen.

Ledig stilling i Språkrådet

(29.5.15) Språkrådet har ei ledig stilling i 80 % som sekretær i kvensk stadnamnteneste og rådgjevar i kvensk. Hovudoppgåva er å skaffa fram grunnlagsmateriale for dei tilrådingane som namnekonsulenten skal gje for kvenske stadnamn.

Har du kandidatar til Språkprisen 2015?

(29.4.15) Kjenner du til leseverdige tekstar eller skrifter som fleire burde få høyra om? I så fall kan du føreslå dei for Språkrådet, som kvar haust deler ut pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa. I år går prisen til nokon som skriv nynorsk.

Språkrådet med nye nettsider

(13.4.15) Vi lanserer i dag nye nettsider. Noe innhold er nytt, noe er kjent fra før, men alt har fått ny og brukervennlig responsiv design. Dermed kan du lese stoffet vårt like lett enten du sitter foran datamaskinen, ligger på sofaen med nettbrettet eller er på farten med smarttelefonen.

Nynorskbrukerne må vernes når kommuner slås sammen

(25.3.15) Språkrådet er bekymret for nynorskens vilkår når kommunestrukturen blir endret.

No image

Nytt nummer av Språknytt

(11.3.15) I årets første nummer kan du blant anna lese om våre nasjonale minoritetsspråk, ordsmiing, Nærum-ord og dialektbruk på Facebook.

Opne dagskurs i nynorsk 20. og 22. april

(6.3.15) Språkrådet tilbyr i vår to opne dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar kvar kursdag. På kurset går me gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

Ikkje stryk norsk frå timeplanen

(24.02.15) (24.2.15) Elevar ved internasjonale privatskular i Noreg kan miste tilgangen til norskopplæring. Det vil bryte med norsk språkpolitikk.

Kjære NRK, vi er ferdig med Raymon nå

(06.02.15) (6.2.15) Det er pinlig når en mektig aktør som NRK velger å sparke nedover i landets språklige hierarki. NRK burde utfordre, i stedet for å terpe på, stereotypiene av mennesker fra visse dialektområder.

Frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris

(27.1.15) Kva skjer når strategidokument og visjonar grip om seg også i offentleg sektor? Utfordrar det klarspråksarbeidet? Og kven vinn Klarspråksprisen for 2014? Velkommen til frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris den 25. februar!

– Grip sjansen, hev kompetansen!

(29.1.15) For å hjelpe statsorgana til å oppfylle krava til fordeling av bokmål og nynorsk byr Språkrådet no på ti gratis nynorskkurs. – Alle som skriv til eit statsorgan, skal få svar i si eiga målform, og staten skal sjølv skrive på både nynorsk og bokmål. Statsorgana må sikre seg den rette kompetansen for å oppfylle dette, seier seksjonssjef Kristin Solbjør i Språkrådet.