Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Statsspråk på nettet

(6.10.08) Visste du at det finnes rundt 100 000 korrekturlesere i Sogn og Fjordane?  Hvordan skal du skrive postadresser? Hvor mye nynorsk skal det offentlige bruke? Svar på dette finner du i den siste utgaven av Statsspråk.

Skoleboksituasjonen: bedre, men ikke god nok

(18.9.08) – Skal nynorskelevene være trygge på at de får skolebøkene sine i tide, står det fremdeles en del arbeid igjen, sier Sigfrid Tvitekkja, fagkoordinator i Språkrådet. Hun er fornøyd med Utdanningsdirektoratets arbeid med å kartlegge skoleboksituasjonen, men etterlyser samtidig klare retningslinjer for hvordan forlagene og de nasjonale kunnskapssentrene skal tilgjengeliggjøre digitale læremidler på begge målformer i samsvar med opplæringsloven.

Konferanse «Film, språk og identitet»

(8.9.08) Konferansen tar utgangspunkt i prosjektet Norden i Bio, som skal øke skoleelevers språkkunnskaper i nabospråkene. Dato for konferansen er 30. september.

Ny Nordterm-rapport

(8.7.08) «Kunnskap og fagkommunikasjon» var temaet for Nordterm-konferansen i fjor. No er rapporten frå konferansen komen.

Vil gi Språkrådet nye oppgaver

(27.6.08) Språkrådet har i oppdrag å arbeide for å styrke det norske språkets stilling. I stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» foreslår regjeringen å gi Språkrådet ansvar for å ivareta også minoritetsspråkene og tegnspråk. Regjeringen vil også at den nynorske rettskrivningen skal revideres.

Språkdagen 2008 – «Norsk for alle?»

(3.7.08) Språkrådet byr på eit variert program på språkdagen, som går av stabelen 13. november i Operaen. Me kjem til å kasta lys over temaet «Norsk for alle?» gjennom innlegg, panelordskifte, film og musikk.

Striden om gardsnamna

(10.6.08) Gamle stadnamn er ein del av kulturarven og eit fellesgode. Å sikra dette har vore eit hovudmotiv for lov om stadnamn, skriv Botolv Helleland, konsulent for stadnamntenesta, i ein kronikk.

Står norsk språk «fjellstøtt»?

(30.5.08) Språk døyr rundt om i verda – mellom tjue og tretti i året. Utan stans, skriv språkdirektør Sylfest Lomheim i ein kronikk om bakgrunnen for norsk språkpolitikk på totusentalet.

Språkrådet fikk besøk av språkdetektiver

(14.5.08) Elever ved Kastellet skole i Oslo har dokumentert språkfeil og blanding av norsk og engelsk på skilt og plakater. De ble særlig overrasket over språkbruken i en kampanje fra samferdselsetaten.

– På tide med tilpassa ordbøker for barn

(6.5.08) Elevar i Noreg er svake i lesing samanlikna med elevar i andre europeiske land, viser PISA-undersøkingane. – Det trengst ei offentleg satsing på nye hjelpemiddel i norskopplæringa. Norske barn bør få eigne ordbøker, slik svenske, danske og islandske barn har, seier Sigfrid Tvitekkja (biletet), fagkoordinator i Språkrådet.

Klappet og klart for klarspråk i det offentlige

(3.10.08) Det er mye kronglete og teknisk språk i tekster fra det offentlige. Det må det bli slutt på, mener fornyingsministeren. Språkrådet deltar i et prosjekt som skal hjelpe statsansatte til å skrive forståelig.

– NRK må behandle bokmål og nynorsk likt

(8.9.08) I en episode av programmet «Amigo» på NRK Super ble nynorsk avvist i en ordlek for barn. Språkrådet reagerer på forskjellsbehandlingen av målformene.

– Fylkeskommunane må bruke marknadsmakt

(19.8.08) – Skuleeigarane må krevje av forlaga at dei kan levere skulebøker på begge målformer. I tillegg må Utdanningsdirektoratet skaffe seg oversikt over læreboksituasjonen langt tidlegare på året, seier Sigfrid Tvitekkja, fagkoordinator i Språkrådet.

Nytt hefte om terminologiarbeid – «Termlosen»

(7.7.08) «Termlosen» gir en kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid. Målgruppen er alle som er interessert i terminologi og fagspråk.

Stortingsmelding om ny språkpolitikk

(27.6.08) Etablering av en norsk språkbank og utarbeiding av en overordnet språklov er noen av forslagene i stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» som Kultur- og kirkedepartementet har lagt fram.

Nye nettsider

(25.6.08) Språkrådets nettsted er lagt om. Endringene gjelder grafisk utforming, struktur, funksjonalitet og innhold.

Nytt nummer av Språknytt: «Krasj! Ptom! Klask!»

(6.6.08) Det er mye spennende lesning i det nyeste nummeret av Språknytt. Noen av temaene som blir tatt opp, er problematiske betegnelser på mennesker, navnemoter i Norge, mathistorie, lyder i tegneserier og skrivemåten av «Internett».

Kunnskapsdepartementet tek til orde for å gje Språkrådet overordna ansvar for språkopplæring

(23.5.08) Kunnskapsdepartementet la i dag fram stortingsmeldinga «Språk bygger broer. Språkopplæring og språkstimulering for barn, unge og voksne». Der tek Kunnskapsdepartementet til orde for at mandatet til Språkrådet skal utvidast.

Store og små bokstavar i «iPod»

(9.5.08) Nettstaden hardware.no publiserte 6. mai ein artikkel der det blir hevda at norske skrivereglar krev at eigennamn (særnamn) skal ha stor forbokstav og elles små bokstavar.

Vil ha mer norsk på høyskoler og universiteter

(28.4.08) – Det bør lovfestes at norsk skal være det normale undervisningsspråket i høyere utdanning i Norge, skriver styreleder Ida Berntsen og direktør Sylfest Lomheim (bildet) i Språkrådet i et brev til statsråd Tora Aasland.