Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

No image

(4.2.22) Språkrådet ser etter deg som ønskjer å arbeide med språkrådgiving, ordbøker og stadnamnrådgiving. Vi har ledig ei fast seniorrådgivarstilling i seksjonen for språkrøkt og språkrådgiving.

Seksjonen arbeider med språkleg dokumentasjon, rettskriving, generell språkrådgiving og skrivemåten av stadnamn.

Søknadsfrist: 24. februar 2022

Arbeidsoppgaver

Hovudarbeidsoppgåvene er

 • å gi råd om god og korrekt språkbruk, særleg overfor dei som har plikter etter språklova
 • å greie ut normeringsspørsmål, til dømes gi råd om bøying og staving
 • å kontrollere manus i revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka
 • å godkjenne ordbøker og ordlister til skulebruk etter opplæringslova
 • å gi råd og rettleiing til offentlege organ som skal fastsetje skrivemåten av stadnamn etter reglane i lov om stadnamn
 • å formidle kunnskap om dei ulike arbeidsfelta, særleg gjennom faste tekstar på nettsidene til Språkrådet
 • å utarbeide og leie prosjekt som kan knytast til arbeidsoppgåvene ovanfor

Når Språkrådet treng det, vil du bli beden om å utføre andre arbeidsoppgåver

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • utdanning minst på mastergradsnivå eller tilsvarande i eit språkfag, og det er ein fordel med nordisk i fagkrinsen
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • god evne til å arbeide sjølvstendig, strukturert og målretta
 • særs god kompetanse i bokmål og nynorsk
 • god kjennskap til dei gjeldande rettskrivingsnormene.

Du bør i tillegg ha god kunnskap om språkleg dokumentasjon, ordbokarbeid, språkhistorie, norske dialektar, grammatikk og stadnamn.

Personlige egenskaper

Vi legg vekt på

 • kjennskap til språkpolitikken og det lovverket Språkrådet forvaltar
 • erfaring med offentleg forvaltning
 • god rolleforståing

Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 

I særlege tilfelle kan realkompetanse vege opp for manglande formalkompetanse.

Vi tilbyr

 • interessante faglege utfordringar i ein organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • eit sterkt fagmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer
 • trivelege kontorlokale sentralt i Oslo
 • subsidiert kantine
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillinga blir lønt som seniorrådgivar i stillingskode 1364, 563 900–637 900 kroner i året (lønssteg 62–69), alt etter kvalifikasjonar og erfaring. For særs kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.

Språkrådet meiner at inkludering og mangfald i arbeidslivet gjer at vi på ein endå betre måte kan utføre samfunnsoppdraget vårt. Derfor ønskjer vi medarbeidarar med variert kompetanse og livserfaring og ulike fagkombinasjonar og perspektiv. Vi oppmodar deg om å krysse av i søkjeportalen om du har nedsett funksjonsevne, hòl i CV-en eller minoritetsbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkjarar i desse gruppene, vil vi kalle minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju. Om du har kryssa av og får jobben, vil vi leggje til rette for deg om du treng det. For å bli vurdert som søkjar i desse gruppene, det vil seie å bli positivt særbehandla, må søkjaren oppfylle nokre krav.

Avkryssingane i søkjeportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk som byggjer på rapportering frå alle statlege verksemder.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjorde offentlege sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført på søkjarlista, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 25.

 

Kontakt:

Daniel Ims
Seksjonssjef
95 76 51 52

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.02.2022 | Oppdatert:22.03.2022