Tilskottsordning for stadnamn

(11.2.20) Språkrådet lyser ut 1 365 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 1. oktober 2020.

Har du spørsmål om tilskottsordninga, kan du kontakte rådgivar Line Lysaker Heinesen på e-post line.lysaker.heinesen@sprakradet.no eller på telefon 22 54 19 69, eller seksjonssjef Daniel Gusfre Ims på e-post daniel.ims@sprakradet.no eller på telefon 957 65 152.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.02.2020 | Oppdatert:04.09.2020