Ny veiviser for språkvalg i universitets- og høgskolesektoren

No image

(6.4.18) Norsk fagspråk står i fare for å miste fotfeste i deler av universitets- og høgskolesektoren. Språkrådet lanserer derfor en veiviser som sektoren kan bruke for å gjøre gode språkvalg og sikre fagspråket vårt.  

– Veiviseren inneholder konkrete råd som gjør det enklere for universitetene og høgskolene å gjøre gode og systematiske språkvalg som sikrer framtida for norsk fagspråk. Det er viktig av flere grunner, ikke minst fordi ni av ti studenter skal ut i et norskspråklig arbeidsliv og trenger dette fagspråket, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Veiviseren, som er laget av Språkrådet i samarbeid med ansatte i universitets- og høgskolesektoren, inneholder ti punkt om gode språkvalg og hvordan de kan følges opp.

– Gode språkvalg sikrer høy kvalitet i undervisning, forskning, formidling og administrasjon på høgskolene og universitetene, sier Wetås.

Praktisk verktøykasse

– Flere fagmiljøer har gjennomført gode tiltak som andre kan lære av. Veiviseren fungerer som en slags verktøykasse med konkrete tiltak som universitetene og høgskolene kan bruke for å få til en god språklig balansegang mellom norsk og engelsk, sier Wetås.

Veiviseren inneholder blant annet prinsipp for hvordan institusjonene kan balansere mellom norsk og engelsk i undervisning, forskningsformidling og møter. I tillegg inneholder veiviseren råd om kurs for ansatte og studenter og oppskrift på hvordan institusjonene kan lage tospråklige termlister. Dessuten kan man finne tips om og konkrete erfaringer fra f.eks. fagspesifikk skrivetrening, språkkrav ved ansettelser og koordinering av språktjenester.

Flere undersøkelser har vist at engelsk blir stadig mer brukt på universiteter og høgskoler, selv om arbeidslivet etterspør kandidater som behersker norsk fagspråk. En undersøkelse som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) nylig har gjennomført for Språkrådet, viser at norsk fagspråk er usynlig i de overordnede strategiene til alle de høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, mens internasjonalisering er et strategisk prioritert felt for disse institusjonene.

Veiviser for både norsk og engelsk

– Universitetene og høgskolene har et lovpålagt ansvar for å videreutvikle norsk fagspråk. Vi har sett at denne oppgaven har havnet i skyggen av internasjonaliseringen. Men dette er ikke et spørsmål om enten–eller. Både engelsk og norsk skal brukes i sektoren, men til ulike tider og i ulike sammenhenger, sier Wetås.

I løpet av våren 2018 arrangerer Språkrådet en serie frokostseminar der rektoratene fra de største institusjonene i sektoren deltar. Formålet med seminarene er å diskutere hva som er status for norsk fagspråk, og hvordan det kan sikres. Sted og tid for seminarene: Bergen 6. april, Oslo 13. april, Trondheim 3. mai og Tromsø 4. mai.

 

Kontakt:

kommunikasjonssjef Anne Kirkhusmo, tlf. 416 74 135
direktør i Språkrådet Åse Wetås, tlf.  915 84 933

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.04.2018 | Oppdatert:11.04.2018