Frokostseminar i Oslo om språkvalg i akademia

No image

(4.4.18) Språkrådet inviterer til frokostseminar om språkvalg i akademia, med lansering av «Veiviser for språkvalg i universitets- og høgskolesektoren».

På frokostseminaret ønsker Språkrådet å vise hvilke språkvalg som gjøres ved universitetene og høgskolene, og hvordan institusjonene balanserer mellom internasjonalisering og det norske samfunnets behov. Hvilke språklige utfordringer står universiteter og høgskoler overfor, og hvordan kan disse utfordringene møtes?

Flere andre spørsmål blir drøftet på seminaret:

  • Har utdanningsinstitusjonene funnet oppskriften på en språklig balansegang mellom norsk og engelsk?
  • Ligger norsk fagspråk på sotteseng, og er engelsk i ferd med å ta over på universiteter og høgskoler?
  • Får studentene gode nok ferdigheter i norsk fagspråk til å kommunisere klart og presist i et norskspråklig arbeidsliv og til å delta i den norske offentligheten når de er ferdige med studiene?
  • Hvordan kan universitetene og høgskolene lære av hverandre og samarbeide for å sikre gode språkvalg?

Rektor Mari Sundli Tveit ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og prorektor Gro Bjørnerud Mo ved Universitetet i Oslo stiller med innlegg om språkpolitikk og språklige utfordringer ved sine institusjoner.

Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, innleder om det norske fagspråkets betydning for norsk samfunnsliv.

I tillegg lanserer seniorrådgiver Marita Kristiansen Språkrådets «Veiviser for språkvalg i universitets- og høgskolesektoren». Veiviseren inneholder praktiske råd til institusjonene om hvordan de kan balansere bruken av norsk og engelsk i akademia.

Frokostseminaret avrundes med et ordskifte mellom innleggsholderne.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Tid: 13. april, kl. 09–10.30. Det blir servert kaffe, te og rundstykker fra kl. 08.30.
Sted: Litteraturhuset i Oslo

Gratis inngang. Påmeldingsfristen er ute.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.04.2018 | Oppdatert:13.04.2018