Å snakke fag på et språk andre forstår

(6.8.18) De fleste norske studenter skal ut i et norsk arbeidsliv som trenger arbeidskraft med gode norskkunnskaper. Samtidig får engelsk stadig større innpass i norske utdanningsinstitusjoner. Les mer om denne motsetningen i en rapport fra NIFU og Språkrådet.

Mer enn 90 prosent av mastergradsstudentene skal ut i et norsk arbeidsliv som etterlyser jobbsøkere med gode norskkunnskaper. Samtidig skrives snart halvparten av mastergradsoppgavene på engelsk, en økning fra ni prosent siden 1986. De siste ti årene har dessuten andelen av undervisning som gis på engelsk på universiteter og høyskoler, økt fra ni til 20 prosent. Kravet til internasjonalisering driver en del av denne utviklingen. Sektoren har et lovpålagt ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk, noe som studentene vil ha behov for den dagen de er klare for arbeidsmarkedet. Likevel er det få eller ingen insentiver fra myndighetene for å få institusjonene til å arbeide med dette. Rapporten inneholder forslag til hvordan vi kan sikre at det norske fagspråket finner sin plass i norsk høyere utdanning.

Les rapporten Å snakke fag på et språk andre forstår. Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv, som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.08.2018 | Oppdatert:15.08.2018