Sterk språkinteresse blant nordmenn

No image

(21.2.17) Nordmenn er svært interessert i norsk språk, og 9 av 10 mener det er viktig at norsk språk står sterkt. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjennomført for Språkrådet.

I undersøkelsen ble befolkningen blant annet spurt om interessen for språk, bruken av engelsk i mange situasjoner og språket i brev fra det offentlige. Så mange som 87 prosent mener at stedsnavn er kulturminner som det er viktig å bevare. 75 prosent oppgir at de er interessert i norsk språk.

– Responsen viser at det er en svært stor interesse for språk og stedsnavn i Norge. Det norske språkmangfoldet og den sterke tradisjonen vår for at språk og språkpolitikk angår folk flest er viktig for språket vårt, både nå og i framtida. Språk er både felles kulturuttrykk, kommunikasjonsmiddel og identitetsbærer. Da er det bra at så mange viser engasjement, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Opinions bruker- og befolkningsundersøkelse for Språkrådet var nettbasert, og den hadde i overkant av 1000 respondenter.

Mange unge skriver ofte på dialekt

Det er store forskjeller i alder og mellom landsdelene når det gjelder bruk av dialekt i skriftspråket.

Hele 53 prosent av dem under 30 år skriver ofte på dialekt i private sammenhenger, mens bare 15 prosent over 60 år oppgir det samme.

Det er også store forskjeller mellom landsdelene når det gjelder bruk av dialekt skriftlig i private sammenhenger. 45 prosent av befolkningen i Nord- Norge skriver ofte på dialekt i private sammenhenger, 42 prosent i Midt-Norge, 36 prosent på Vestlandet, 20 prosent på Østlandet og kun 16 prosent i Oslo.

– Mange skriver dialektnært i privat sammenheng, og vi ser det kanskje særlig i sosiale medier. Her er det aldersforskjeller, og særlig er det mange unge som skriver dialektnært. Språkrådet tror ikke dette nødvendigvis er noe nytt fenomen, men at de dialektnære tekstene når flere lesere enn de gjorde før med den digitale revolusjonen. For at dette ikke skal svekke statusen til det normerte skriftspråket på lang sikt, er det viktig å gi barn og ungdom god opplæring i hvilke sjangerkrav som gjelder i ulike tekstsjangre, sier Wetås.

Andre funn i undersøkelsen

Mange synes at engelsk blir brukt i for stor grad. 62 prosent mener at engelsk blir brukt i for mange situasjoner der norsk ville fungert like godt.

– Det er sterk folkelig oppslutning om at vi bør bruke norsk i stedet for engelsk så ofte vi kan. I tillegg vet vi at næringslivet ønsker seg ansatte som mestrer norsk godt både skriftlig og muntlig, og at bruk av norsk sikrer deltakelse og demokrati. Dette bør vi minne hverandre på så ofte som mulig, sier Åse Wetås.

 

Kontakt

kommunikasjonssjef Anne Kirkhusmo, tlf. 416 74 135
direktør i Språkrådet Åse Wetås, tlf.  915 84 933

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.02.2017 | Oppdatert:15.11.2017