Mer av det gode for språkutstillingen

No image

(17.10.16) Utstillingen «Oslo sier. Språk i byen» på Bymuseet i Oslo drar fulle hus. Har du ennå ikke fått sett den? Nå har du sjansen ut hele 2017!

Nylig bestemte Bymuseet i Oslo seg for å la utstillingen om det språklige mangfoldet i hovedstaden stå ut hele 2017. «Oslo sier. Språk i byen» har vært en stor suksess.

– Vi er stolte over og veldig glade for at Bymuseet vil forlenge språkutstillingen med et helt halvår, sier prosjektleder Bente Ailin Svendsen og prosjektkoordinator Ingunn Indrebø Ims. På vegne av Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo (MultiLing) og Språkrådet har de vært ansvarlige for utstillingens form og innhold.

Fra utstillingen åpnet 4. mai i år, har om lag 2000 elever fra både videregående skole, ungdomstrinnet og voksenopplæringen sett utstillingen. – En gavepakke til norsklærerne! sier museumslektor ved Bymuseet Reidun A. Johannessen, som har hatt gleden av å vise mange av skoleklassene rundt. – Her har vi åpenbart skutt blink!

Ikke bare kommer utstillingen kompetansemålene og kravene fra læreplanene i møte. «Oslo sier. Språk i byen» inspirerer også til både refleksjon og engasjement hos de besøkende. Elevene deler uoppfordret sine egne språklige erfaringer underveis i omvisningene. De kjenner seg igjen, og de kjenner seg stolte over sitt eget språk. Toleranse og inkludering er viktige stikkord for utstillingen, forteller museumslektoren. Flerspråklige elever kan ofte både utdype og nyansere det de ser og hører i utstillingen. Vi oppfordrer dem til å dele den spesielle kompetansen de har, med resten av klassen.

– Hovedmålet med utstillingen har vært å nå ut til skoleelever og lærere med oppdatert kunnskap om det språklige mangfoldet vi har i Oslo. Da er det ekstra moro å se at både barn og voksne opplever utstillingen som lærerik, tankevekkende og morsom. Vi som jobber med og forsker på språk, har også et formidlingsansvar, og det er stas at skoleklassene strømmer til Bymuseet for å lære mer om språk, sier Svendsen og Ims begeistret. – Toleransen som utstillingen formidler, strekker seg ut over det rent språklige. Det handler jo om identiteten vår!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter