Klarspråksprisen 2015 til Lotteri- og stiftelsestilsynet

No image

(3.3.16) Lotteri- og stiftelsestilsynet har arbeidet med klarspråk siden 2011 og har store ambisjoner: Alt de ansatte skriver, skal bli forstått av mottakerne på første forsøk. Resultatene er så gode at de fortjener en pris.

Statens klarspråkspris for 2015 ble delt ut av Kommunal- og moderniserningsminister Jan Tore Sanner på et frokostseminar i Oslo i dag. Det er sjuende gang prisen deles ut, og konkurransen er skarp.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har to mål med sin språkpolitikk. Det ene målet er at all skriftlig kommunikasjon skal bygge på prinsippene for klarspråk. Det andre er at tilsynet skal være et forbilde for andre statlige virksomheter gjennom aktivt å bruke begge de likestilte skriftspråkene våre – nynorsk og bokmål.

Klarspråksarbeidet starta som et prosjekt og er nå blitt en integrert del av måten tilsynet arbeider på. Juryen framhever særlig den innsatsen tilsynet har gjort for å måle og dokumentere effektene av klarspråksarbeidet. Spørreundersøkelser fra flere år viser at brukerne er stadig mer fornøyde med den skriftlige informasjonen de får, og de synes informasjonen fra statsorganet er blitt lettere å forstå. Interne målinger viser at brukerne ringer sjeldnere og sender færre e-poster, noe som sparer de ansatte for over 1000 arbeidstimer.

Årets trekkhund – en hyllest til ildsjelene

Kommunikasjonsrådgiver Kristin Høie Walstad i Stavanger kommune får utmerkelsen «Årets trekkhund» for sitt pionerarbeid for klarspråk i kommunesektoren. Denne utmerkelsen går til personer som har gjort en spesiell innsats for klarspråk på en arbeidsplass, som har motivert andre eller vært pådriver for et systematisk klarspråksarbeid, og som dermed har bidratt til gode resultater.

Kristin Høie Walstad har stått på for klart og godt språk på forskjellige nivåer i offentlig forvaltning i mange år. Stavanger kommune omtales ofte som et forbilde for andre kommuner. Høie Walstad har jobbet med klarspråk både kommunalt, regionalt og sentralt, og hun deler gjerne både erfaringer og konkrete resultater på seminarer og konferanser. Hennes pionerarbeid er til stor nytte for kollegaer i hele landet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.03.2016 | Oppdatert:09.03.2016