Hva er de beste bedriftsnavnene i Oslo og Akershus?

Språkrådet skal dele ut diplom for godt navnevett til virksomheter i Oslo og Akershus. Alle kan nominere kandidater nå!

– Man trenger ikke et engelsk navn for å drive butikk. Tvert imot, ditt eget språk duger, og det er på det språket man gjerne er mest kreativ. Den som setter navn på en bedrift, bør utnytte akkurat det, sier Karine Stjernholm, seksjonssjef i Språkrådet.

– Vi oppfordrer alle til å være med på å heve statusen til det norske språket. Det å gi bedrifter gode norske navn er en måte å gjøre nettopp det på. Språk får status av å være synlige. Vi ser gjerne bedriftsnavn på samisk eller på et av de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes som kandidater til diplomet, sier Stjernholm.

Alle slags virksomheter

Over 500 virksomheter har siden 1991 fått diplom for godt navnevett fra Språkrådet. De siste årene er Hestekur (veterinær) i Østfold, Kuleramma (regnskap) i Nord-Trøndelag og Ordlys (korrekturlesing og oversetting) i Finnmark blant bedriftene som har fått diplom.

– Nå står Oslo og Akershus for tur. Vi inviterer alle til å nominere kandidater fra de to fylkene. Alle slags virksomheter kan nomineres, og man kan nominere både seg selv og andre, sier Karine Stjernholm.

Kandidater skal sendes inn til adressen post@sprakradet.no innen 7. januar 2015.

Hva er godt navnevett?

Diplomutdelingen er et ledd i Språkrådets arbeid for å motvirke unødvendig bruk av engelsk i Norge. Godt navnevett er å:

  • unngå utenlandske navn
  • følge skrivereglene i navnelagingen
  • hente ord og vendinger fra lokal tradisjon
  • la den poetiske kraften i morsmålet få spillerom
  • bruke fantasi, vett – og gjerne humor!

Kontakt

Karine Stjernholm, seksjonssjef i Språkrådet, tlf. 932 35 545
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.12.2014 | Oppdatert:15.12.2014