Konferanse om språk i arbeidslivet

(16.9.13) Bli med på dagskonferansen ”Sykehuset, samfunnet og språket” på Oslo universitetssykehus (OUS) den 11. oktober. Arrangementet er et samarbeid mellom sykehuset og Språkrådet, og det overordnede temaet er språk i arbeidslivet.

Det blir en rekke innlegg både om den språklige praksis i en hektisk hverdag, med utfordringer og løsninger, og om mer prinsipielle og språkpolitiske problemstillinger.

Konferansen avsluttes med en debatt om samarbeid og språkpolitisk samfunnsansvar i arbeidslivet.

Konferansen blir tegnspråktolket.

Sted: Ullevål sykehus, Store auditorium
Dato: 11. oktober 2013


Program

Ordstyrere: Tove Strand (del 1), Arnfinn Muruvik Vonen (del 2)

8.30–9.15 Registrering og kaffe
9.15–9.25 Åpning ved administrerende direktør Bjørn Erikstein, OUS
9.25–9.30 Viseadministrerende direktør Tove Strand, OUS, ønsker velkommen
9.30–9.40 ”Sykt mange språk”, kåseri ved professor Rolf Theil, Universitetet i Oslo (UiO)
Del 1 Språk på sykehuset
9.40– 10.00 Sykehuset som arbeidsgiver for et mangespråklig personale, virksomhetsleder Gjertrud Spillum, OUS
10.00–10.20 Klinisk forskning: Afasi og tilbakeføring til arbeidslivet, førsteamanuensis Melanie Kirmess, UiO / Sunnaas sykehus
10.20–10.40 Klinisk forskning: Helsekommunikasjon når den ene parten har et annet morsmål enn norsk, professor Jan Svennevig, UiO
10.40–11.00 Beinstrekk med kaffe, te og frukt
11.00–11.20 Språk og avmakt på sykehuset, kommunikasjonsdirektør Christina Rolfheim Bye, OUS
11.20–11.40 Tid for tolking, prosjektleder Hanne Løfsnes og rådgiver Hilde Fiva Buzungu, begge OUS
11.40–12.00 Leger, autorisasjon og språkkrav, førsteamanuensis Else Ryen, UiO
12.00–13.00 Lunsj
Del 2 Norsk og andre språk i arbeidslivet – utfordringer og løsninger
13.00–13.10 Kort innledning ved direktør Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet
13.10–13.30 Språk og sikkerhet på arbeidsplassen, Jon Arne Mo, områdeansvarlig i HMS, Industri Energi (LO)
13.30–13.50 Språk og rekruttering, Glenn Menkin, rekrutteringsansvarlig i DNB
13.50–14.10 Arbeidsplassbasert språklæring og norskopplæring, førsteamanuensis Ellen Andenæs, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
14.10–14.40 Beinstrekk med kaffe, te og frukt
14.40–14.50 Hva kan og bør Språkrådet gjøre? (1) – seksjonsleder Mette Henriksen Aas, Fagforbundet (LO) og Språkrådets fagråd for samfunn og høyere utdanning
14.50–15.00 Hva kan og bør Språkrådet gjøre? (2) – forsker Jon Rogstad, Forskningsstiftelsen Fafo
15.00–15.50

Avsluttende debatt: Samarbeid og språkpolitisk samfunnsansvar i arbeidslivet

I panelet:

  • Norvald Mo, statssekretær i Arbeidsdepartementet
  • Tove Strand, viseadministrerende direktør ved OUS
  • Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet
  • Jan Erik Fåne, kommunikasjonssjef i Finans Norge
  • Hege Gjessing, president i Legeforeningen
  • Raymond Turøy, seksjonsleder i Fagforbundet (LO)

Debattleder: kommunikasjonsrådgiver Ram Gupta, OUS

15.50–16.00 Avslutning av konferansen ved direktør Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.09.2013 | Oppdatert:11.12.2014