Språkrådet i Tromsø: søkelys på språklig mangfold i nord

(11.6.13) Hvordan kommer det språklige mangfoldet til uttrykk i Tromsø? På hvilke måter blir kvensk og andre minoritetsspråk synliggjort i byen? Hva er de viktigste utfordringene for samisk språkpolitikk? Dette er noe av det som skal diskuteres i sammenheng med at Språkrådet holder styremøte i Tromsø 13.–14. juni.

Fra programmet:

  • Åpen språkkafé om flerspråklighet i bymiljøet, ivaretakelse og synliggjøring av minoritetsspråk i byen
  • Møte med varaordfører i Tromsø, Anni Skogman, om Tromsø som kommune for flere språk og kulturer
  • Møte med leder for Sametingets språkavdeling, Anne Britt Hætta, og Sametingets rådsmedlem Ellinor Jåma om språkpolitikk og om Sametingets og Språkrådets roller
  • Møter med rektor Jarle Aarbakke og fagmiljøer på Universitetet i Tromsø (UiT), blant annet om veien videre for et arktisk universitet, om finsk og kvensk ved UiT, om samisk språkteknologi og om språksynet i de nyere femårige grunnskolelærerutdanningene
  • Presselunsj ved UiT

Språkrådet har fått et utvidet språkpolitisk ansvar for andre språk enn norsk, blant annet arbeider rådet for å styrke det kvenske språkets status. I Tromsø vil Språkrådet møte språkbrukere og fagmiljøer, få innspill til arbeidet og økt kunnskap om språksituasjonen i landsdelen. Samtidig ønsker Språkrådet å sette søkelyset på språklig mangfold, som er temaet for det nasjonale Språkåret 2013.

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål. I tillegg til å styrke og røkte det norske språket skal Språkrådet ta hensyn til den totale språksituasjonen i landet og de språklige interessene til nordmenn med samisk eller minoritetsspråklig bakgrunn eller tilknytning.

Pressen er velkommen til å delta på språkkaféen og på presselunsjen.

 


Kontaktinformasjon:

  • Ottar Grepstad, styreleder i Språkrådet, tlf. 906 16 727
  • Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, tlf. 986 25 617
  • Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.06.2013 | Oppdatert:05.12.2019