«Neger» er ut, og kvinner har den mest hensynsfulle ordbruken

(12.11.13) De fleste språkbrukere velger bort ordet «neger» til fordel for ord som «mørk» eller «afrikaner». Det er blant resultatene i en ny undersøkelse om såkalte sensitive ord. Undersøkelsen blir presentert på konferansen Språkdagen 2013 – Troll i ord? i dag.

Følg Språkdagen og utdelinga av Språkprisen på nett-tv.

Språkforskerne Edit Bugge (Høgskolen i Bergen), Ingunn Indrebø Ims (Universitetet i Oslo) og Endre Brunstad (Universitetet i Bergen) har utført undersøkelsen «Har du en støtende språkbruk?» for Språkrådet. Undersøkelsen er utført som en språktest på NRKs nettsider, der 15 500 lesere har oppgitt hvilke formuleringer de mener er mest passende i 23 ulike sammenhenger. 

Nesten ingen bruker «neger»

I et av spørsmålene har deltakerne hatt valget mellom å skrive at mora til forfatteren Alexandre Dumas var «svart», «afrikansk» eller «neger». 20 prosent velger «svart», 73 prosent «afrikansk» og 7 prosent «neger». I et annet av spørsmålene har deltakerne hatt valget mellom å omtale en kvinne fra New Orleans som «mørk», «afroamerikaner», «neger», «negresse» eller «svart». 39 prosent velger «mørk», 33 prosent velger «afroamerikaner», 9 prosent velger «neger», 4 prosent velger «negresse» og 16 prosent velger «svart».

De 23 spørsmålene tar for seg hvordan folk omtaler andres egenskaper eller bakgrunn. Svaralternativene er blant annet hentet fra lister over tilrådd og frarådd språkbruk fra en rekke interesseorganisasjoner, blant andre Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund.

Klare kjønnsforskjeller

– Det er tydelig at kvinner velger ord i tråd med interesseorganisasjonenes anbefalinger, i større grad enn det menn gjør. For eksempel velger flertallet av kvinner å bruke «tegnspråkstolk» foran «døvetolk», i motsetning til menn, sier de tre forskerne bak undersøkelsen.

Testresultatene, som legges fram på Språkdagen 2013, omfatter også ord som er i bruk i norske medier, og som tilsynelatende betyr det samme, for eksempel «sigøyner» og «romfolk», «tater» og «reisende», «kebabnorsk» og «multietnolekt».

 Gir ny kunnskap

– Resultatene fra testen gir en indikasjon på hva som oppfattes som korrekt og passende språkbruk i dag. Undersøkelsen gir ny kunnskap om et emne mange har sterke meninger om, men som har vært lite undersøkt, sier direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen.

 


Kontaktinformasjon

Forskerne: høgskolelektor Edit Bugge, tlf. 951 77 292; stipendiat Ingunn Indrebø Ims, tlf. 474 49 354; professor Endre Brunstad, tlf. 926 60 175
Språkrådet: direktør Arnfinn Muruvik Vonen, tlf. 986 25 617; informasjonssjef Svein Arne Orvik, tlf. 938 069 23

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.11.2013 | Oppdatert:28.08.2015