Modernisert grunnlovsspråk på bokmål og nynorsk

(17.9.12) I dag har Stortingets presidentskap fått et forslag til modernisering av språket i Grunnloven. Språkrådet har vært med i utvalget som har laget forslaget. Forutsetningen for arbeidet har vært at Grunnloven skal finnes på begge målformer og ha et mer moderne og lettere tilgjengelig språk.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Utvalget ble oppnevnt av Stortingets presidentskap i juni og er sammensatt slik:
  • professor og dekan Hans Petter Graver, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (leder)
  • førsteamanuensis Eirik Holmøyvik, juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
  • rådgiver Øystein Baardsgaard, Språkrådet
  • rådgiver Bård Eskeland, Språkrådet
  • spesialrådgiver Kyrre Grimstad, Stortingets administrasjon

Rapporten fra utvalget ligger på Stortingets nettsider.

I mandatet het det blant annet: «Utvalget skal utarbeide nye, språklig oppdaterte versjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk. Det skal tas sikte på å utforme grunnlovsbestemmelsene i et mest mulig forståelig språk etter gjeldende rettskrivningsnormer for bokmål og nynorsk. Det skal legges til grunn for arbeidet at de to målversjonene av Grunnloven skal være likestilte og ha samme rettslige status.»

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.09.2012 | Oppdatert:19.11.2021