Å skrive både nynorsk og bokmål hever språkkompetansen

(13.11.12) Personer som ofte skriver nynorsk, leser bokmål raskere enn andre, viser en ny undersøkelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som blir presentert på Språkrådets konferanse Språkdagen 2012 i dag.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

For første gang er det undersøkt hvordan det å være vant til å skrive både nynorsk og bokmål påvirker evnen til å oppfatte språk. Professor Mila Vulchanova og Språktilegnelses- og språkprosesseringslaboratoriet ved NTNU står bak undersøkelsen.

Oppfatter raskere og gjør færre feil
I undersøkelsen fikk 50 deltakere fra ulike kanter av landet i oppgave å kjenne igjen i alt 540 ord. Noen ord var ekte, andre var oppdiktede, og deltakerne fikk se et ord om gangen. Generelt kjente deltakerne igjen ord på bokmål raskere enn på nynorsk, og de som oppga at de selv skrev nynorsk ofte, gjenkjente ord fra både bokmål og nynorsk raskere enn andre.

De som oppga at de selv skrev nynorsk ofte, gjorde også færre feil enn andre. Men det å lese mye nynorsk ga ikke samme effekt som det å skrive nynorsk ofte. Resultatene ble ikke påvirket av hva slags dialektbakgrunn forsøkspersonene hadde.

– To målformer gir tospråklighetsgevinst
– Internasjonal forskning har vist at personer som bruker flere språk, blir bedre til å oppfatte språklige uttrykk. Den nye undersøkelsen fra NTNU viser at personer som skriver både nynorsk og bokmål, også får disse gevinstene. Dette understreker hvor viktig det er at skolen inspirerer elevene til å skrive på begge målformene våre. Lesing er ikke nok. Undersøkelsen bekrefter at nynorsk og bokmål er ulike nok til at man får tospråklighetsgevinster av å skrive begge, sier Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

 

Kontaktpersoner:
Mila Vulchanova, professor ved NTNU, tlf. 918 97 785
Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, tlf. 986 25 617
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.11.2012 | Oppdatert:19.11.2021