Foreslår økt bevilgning til Språkrådet

(6.10.11) Regjeringen vil bevilge 1,6 millioner kroner mer til Språkrådet i 2012. Det går fram av forslaget til statsbudsjett som ble presentert i dag.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

For 2011 ble det bevilget 28,8 millioner kroner til Språkrådet. Regjeringen foreslår å øke dette til 30,4 millioner kroner i 2012.

«Språkrådet har forvaltnings- og rådgivningsfunksjoner innenfor språkdyrking og språkrøkt, herunder oppgaver knyttet til den offisielle normeringen av skriftnormalene nynorsk og bokmål. Innføring av nytt rettskrivningssystem for nynorsk vil være en viktig oppgave i 2012», skriver Kulturdepartementet i forslaget til statsbudsjett.

«I 2012 vil rådet leggje mykje arbeid i å førebu den nye rettskrivinga i nynorsk som departementet nyleg har godkjent», skriver departementet i en pressemelding.

I budsjettforslaget skriver Kulturdepartementet at det tar sikte på å fremme en melding om en helhetlig språkpolitikk i løpet av stortingssesjonen 2012–2013. Meldingen vil bygge på tilstandsrapporter fra Språkrådet.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.09.2011 | Oppdatert:19.11.2021