Rettskrivingsnemnda spør: y eller ø?

(26.3.10) Arbeidet med å revidere nynorskrettskrivinga er i gang. Den nye norma skal erstatte dagens norm. Rettskrivingsnemnda har kome med det første førebelse vedtaket når det gjeld bruken av y og ø i ein del ord. Kortversjonen er at det alltid skal kunne brukast ø, men at y vert ståande som jamstelt form i mykje brukte ord som til dømes fylgje, fyrst, syster og sysken

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Heile vedtaket kan du lese i referatet frå nemndsmøtet 16.3.2010 [pdf].

Nemnda tek gjerne imot innspel i denne saka på adressa nynonemnd(a)sprakradet.no.

Nemnda skal arbeide med ei ny rettskriving for nynorsk fram til april 2011 . Undervegs vil dei gjere fleire førebelse vedtak. Endeleg vedtak blir gjort når nemnda er ferdig med normeringsarbeidet.

Du kan lese meir om arbeidet på nettsidene til nemnda.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.03.2010 | Oppdatert:19.11.2021