Øvrebotten: – Lomheim har vore folkets språkdirektør

(3.9.10) – Som den fyrste språkdirektøren i landet har Sylfest Lomheim makta å gjere Språkrådet kjent og få fram at språket vårt vedkjem alt og alle, seier fungerande styreleiar Magni Øvrebotten.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Magni Øvrebotten. Bilete: SpråkrådetSylfest Lomheim har vore språkdirektør i sju år. Den siste dagen i august vart han takka for innsatsen av representantar frå norsk kultur- og samfunnsliv. Regjeringa var òg representert, ved sida av fagråda, styret og dei tilsette i Språkrådet.

Han Sylfest har vore her, seier folk med stoltheit og glede i blikket. Over heile landet, sa Øvrebotten i talen sin til Lomheim.


 

Sylfest Lomheim. Bilete: Språkrådet– Du har reist land og strand rundt, i utland med, og aldri spart deg når nokon spurde om du kunne kome. På same vis har du yppa til debatt om språk i Noreg og alt det inneber. Du har vorte folkets språkdirektør. Det er fordi du har ei uvanleg evne til å snakke enkelt og levande – og med eit uvanleg engasjement for språk, sa Øvrebotten til Lomheim.

  

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.09.2010 | Oppdatert:19.11.2021