Ny bok: Klarspråk i praksis

(12.11.10) Boken Klarspråk i praksis er nettopp utgitt. Den er utarbeidet av rådgivere i språktjenesten for statsorganer (Språkrådet). Stoffet er spesielt tilpasset ansatte i det offentlige, men alle som er opptatt av å skrive korrekt og klart, kan ha nytte av den.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Forside Klarspråk i praksisDenne boken er tenkt som et praktisk hjelpemiddel i skrivingen. Den skal ikke være en grammatikkveiledning eller en innføring i skriveregler, selv om enkelte formelle spørsmål blir tatt opp. Grunnlaget for boken er tekster og spørsmål som Språkrådet har mottatt fra statsansatte. Ved hjelp av konkrete, autentiske eksempler viser vi noen trekk som går igjen i mange tekster, og gir råd om hvordan man kan skrive klarere og bedre. Boken inneholder en praktisk gjennomgang av tre tekster, et kapittel om ord og et om setninger, vanlige språkspørsmål og gode råd om nynorsk.

De fleste av oss er opptatt av at språket skal være korrekt. Men korrekt språk i seg selv er ikke nødvendigvis godt. Skal språket virkelig være godt, må det også være klart og begripelig for dem teksten gjelder. Hvis språket er tungt og innfløkt, når ikke budskapet fram.

Stat og kommune gir informasjon, rettigheter og plikter. Nettopp derfor er det viktig at forvaltningsspråket er klart og lettfattelig. Etter mønster fra Sverige er begrepet klarspråk i ferd med å bli innarbeidet også i Norge. Med klarspråk mener vi språk som er korrekt, klart og tilpasset mottakeren. Også privatpersoner og bedrifter er tjent med å bruke klarspråk i tekstene sine.

Klarspråk i praksis. Håndbok i godt forvaltningsspråk er utgitt av Kunnskapsforlaget og kan kjøpes i bokhandelen.

Av innholdet:

Kapittel 1 : Eksempeltekster

 • Et standardbrev fra Statens innkrevingssentral
 • Et utdrag av en brosjyre om tollkreditt
 • Eit vedtaksbrev frå ein fylkesmann

Kapittel 2: Ord

 • Ordfeil
 • Faguttrykk
 • Ord med ulik betydning i ulike sammenhenger
 • Kanselliord
 • Vage og upresise ord

Kapittel 3: Setninger

 • Lange setninger
 • Korte og komprimerte setninger
 • Upersonlige setninger
 • Substantivsyke

Kapittel 4: Vanlege spørsmål og vituge svar

 • 20 spørsmål
 • Namn på statsorgan og statlege institusjonar – stor eller liten forbokstav?
 • Punktlister
 • Formell e-post
 • Lovhenvisninger
 • Samsvarsbøyning i bokmål

Kapittel 5: Råd om nynorsk

 • Nynorsk – språk og ressurs
 • Gjennomgående valfridom i nynorsk
 • Einskildord med valfrie skrivemåtar i nynorsk
 • Er det lov å skrive heit-ord på nynorsk?
 • Er det lov å bruke s-genitiv på nynorsk?
 • Bøying og bruk av verb på -st på nynorsk
 • Bøying og bruk av parverb på nynorsk
 • Samsvarsbøying av perfektum partisipp i nynorsk
 • Nynorske motsvar til pronomenet den i bokmål
 • Nynorske motsvar til adverbet hvor i bokmål
 • Lita synonymordliste bokmål-nynorsk
 • Nyttige ord og vendingar bokmål-nynorsk


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.11.2010 | Oppdatert:19.11.2021