Hva mener bedriftsledere og folk flest om engelsk i næringsliv og reklame?

(13.2.09) Språkrådet har i desember 2008–januar 2009 fått utført en stor undersøkelse av synet på bruk av engelsk språk i norsk næringsliv og i reklame.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Det er gjort en spørreundersøkelse blant bedriftsledere i en rekke bransjer og i et representativt utvalg av befolkningen. I tillegg er det gjort dybdeintervjuer med ledere i blant annet Aker, Statoil Norge og Gjensidige. 

Det er første gang at holdningene til språkbruk i næringslivet er kartlagt i Norge på denne måten.

Spørreundersøkelsen avdekker blant annet:

  • Det er en større andel blant bedriftsledere (62 prosent) enn blant folk flest (51 prosent) som mener at all reklame i Norge bør være på norsk.
  • Bare 12 prosent av bedriftslederne mener at bruk av engelsk internt gjør bedriften mer effektiv.

Dybdeintervjuene avdekker blant annet:

  • Bedriftslederne uttrykker liten tro på det er noe å tjene på å bruke engelsk i reklame.
  • Bedriftslederne frykter at engelsk i ekstern kommunikasjon går på bekostning av bedriftens troverdighet og ekthet.
  • De fleste bedriftslederne sier at deres bedrift ikke har en egen språkpolitikk, og de mener at det ikke er en del av bedrifters samfunnsansvar å ha en språkpolitikk for å ivareta norsk språk og sikre språklig kvalitet.
  • Bedriftslederne mener likevel at selskapers språkføring, skriftlig som muntlig, er en viktig del av omdømmet deres, samlet sett.

Grete Faremo, som i disse dager går inn som medlem i Språkrådets fagråd for samfunn og høyere utdanning, sier hun ikke er overrasket over resultatene, ettersom det handler om å bygge opp kunnskap om og interesse for et produkt eller en tjeneste. Hun mener det er lett å forstå den fordelen som godt norsk språk gir i Norge, i kommunikasjonen mellom tilbyderne og kundene. Undersøkelsen gir etter hennes syn også et godt grunnlag for videre dialog mellom Språkrådet og næringslivet om verdien av godt språk. Faremo er tidligere statsråd og direktør i blant annet Storebrand og Microsoft.

Språkrådet oppfordrer næringslivet til å sette spørsmålet om språkbruk og språkpolitikk høyere på dagsordenen. En plakat med språklige råd og anbefalinger til bedrifter er ett tiltak som kan være aktuelt.

Interesserte kan få tilgang til resultatene elektronisk ved å henvende seg til oss.

 

 

 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.02.2009 | Oppdatert:19.11.2021