Språkrådet har opprettet en datatermgruppe

(27.11.09) Språkrådets terminologitjeneste lanserte torsdag 26. november en norsk datatermgruppe. Formålet med datatermgruppen er å bidra til en jevn og datafaglig forankret utvikling av norske avløsertermer for engelske datatermer som de fleste databrukere her hjemme kommer i kontakt med i hverdagen.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

På lanseringsmøte av Språkrådets terminologitjenesteLanseringen skjedde i et formiddagsseminar med inviterte deltakere i Språkrådets lokaler. Lanseringsmøtet ble åpnet og ledet av Johan Myking, leder for Språkrådets fagråd 4 for terminologi og fagspråk. Det var to inviterte foredragsholdere, forfatteren og formidleren Eirik Newth og teknologidirektør i Opera Software, Håkon Wium Lie. Begge snakket entusiastisk om betydningen av å ha en god og gjennomtenkt norsk terminologi til rådighet på dataområdet og tilgrensende områder.

Eirik NewthNewth tok utgangspunkt i framveksten av den digitale boka og presenterte fengslende tanker om behovet for ulike betegnelser på innhold og medium i den forbindelse. Han pekte bl.a. på at også lydbøker er digitale bøker. Han viste til den flora av ulike betegnelser som er i bruk på området, og etterlyste gjennomtenkte og dekkende norske termer for det nye mediet og dets innhold. Wium Lie gjorde et interessant sveip gjennom vebbens hittil korte historie og viste hvordan teknologien og terminologien har utviklet seg underveis, sistnevnte ikke alltid på en planmessig og heldig måte. Han hevdet at oppfinnelsen og utviklingen av vebben representerer et like viktig tidsskille som Gutenbergs oppfinnelse av trykkekunsten. Han spådde at vebben vil få like store positive ringvirkninger for vitenskap og kultur som boktrykkerkunsten i sin tid fikk.

Håkon Wium LieDe ca. 30 deltakerne i møtet var invitert fra en rekke ulike samfunnssektorer: dataselskaper, (data)medier, forlag, oversetterbransjen, elektronikkbransjen, lærebokforfattere samt kurs- og testansvarlige på dataområdet, organisasjoner, universitets- og høyskolesektoren, offentlig forvaltning, standardisering m.fl. Det var stor oppslutning om Språkrådets tiltak og tilsvarende vilje til å delta i datatermgruppen. Et noe mindre antall personer hadde ikke anledning til å komme til møtet, men har sagt seg villige til å delta i datatermgruppens arbeid.

Språkrådets terminologitjeneste presenterte en framgangsmåte for arbeidet i datatermgruppen, som vil være delt i en mindre samordningsgruppe og en større referansegruppe, begge med datakyndige og -interesserte medlemmer fra de nevnte samfunnssektorene. Framgangsmåten er i grove trekk identisk med den som med hell har vært benyttet av Svenska datatermgruppen (http://www.nada.kth.se/dataterm/) siden siste halvdel av 1990-tallet. Den er lite arbeidskrevende for de eksterne deltakerne ettersom det ikke vil være fysiske møter. Alle diskusjoner og all kommunikasjon vil skje med e-post, og all administrasjon vil ivaretas i Språkrådet.

Terminologitjenestens representanter understreket at arbeidet i datatermgruppen bør konsentrere seg om nye og lite etablerte ”brukernære” datatermer på engelsk, altså slike som vanlige brukere kommer i kontakt med i arbeid og fritid, og som nylig er kommet eller er i ferd med å komme inn i allmennspråket. Ikke minst er det viktig å finne gode norske avløsertermer for engelske dataord og -uttrykk som vanskelig lar seg tilpasse norsk språkstruktur. Resultatet av arbeidet vil fortløpende bli lagt ut på Språkrådets nettsider.

Forslag til engelskespråklige datatermer som trenger norsk avløser, kan sendes til dataterm@sprakradet.no med teksten ”DTGtermkandidat” i emnefeltet. Dersom noen ønsker å bli med i referansegruppen, kan de gi beskjed om det til samme adresse.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.11.2009 | Oppdatert:19.11.2021