Rykende ferskt nummer av Språknytt

(11.5.09) Stikkord for nummer 2/2009 er: intervju med Grete Faremo, tanker og tall om språkbruk i næringslivet,  språket på «fjesboka»,  språkpolitikk i akademia, språklig mangfold i det svenske riket på 1600-tallet, den gang Sverige var en stormakt, «hjernekverne» og andre nysmidde ord, og en artikkel om særskriving.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Grete Faremo er nytt medlem i fagrådet for samfunn og høyere utdanning og forteller om sine erfaringer med språk i næringslivet.

Harde fakta om språkbruk i næringslivet får du i en meningsmåling som er laget for Språkrådet. Vi har særlig sett på bruk av norsk og engelsk i bedrifter og i reklame.

Nettsamfunnet Facebook fantes til å begynne med bare på engelsk. Men etter hvert som antall medlemmer vokste, ble ropet om en norskspråklig versjon sterkere. Les mer om oversettelsesdugnaden og om språkbruken på «fjesboka». 

Hvor kreative er vi når vi lager nye ord? Er vi i stand til å lage gode nye ord for et velkjent fenomen? Er for eksempel «hjernekverne» et godt nytt ord for en sang man har på hjernen? I artikkelen «Nysmidde ord» finner du flere nye ord.

I en artikkel om engelsk i akademia hevder forfatteren at internasjonalisering og konkurranse fører til at studenter og forskere bruker mer engelsk.

Den første loven på nynorsk ble vedtatt i 1894. Den het Log um sams normaltid fyr kongeriket Norig og bestemte at det fra da av skulle være felles tid i hele landet.

Sær skriving eller særskriving? Hvorfor skal vi bry oss med særskriving? Tar du en tekst litt mindre på alvor når det er mange skrivefeil i den? Synd for alle dem som ikke behersker skrivemåten av sammensatte ord på norsk.

På 1600-tallet ble det snakket mange ulike språk i det svenske riket. Selv i Sverige var ikke svensk et språk man kunne bruke hvor som helst, for tysk var veldig utbredt i byene. Men rikskansler Axel Oxenstierna begynte å ivre for svensk som fellesspråk i landet.

Ellers har vi som vanlig med korte notiser om forskjellige aktuelle saker, svar på språkspørsmål, klipp, Språkbrukeren og Historia bak.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.05.2009 | Oppdatert:19.11.2021