Rådgiver i Språkrådet med doktorgrad på e-post-kommunikasjon

(30.10.09) Arbeidstakere håndterer spesifikke normer for hvordan de skriver og samhandler på e-post. Det finnes normer for hvordan de sender kopier, når de trenger å gi svar på e-post, og når de kan la være å svare, kommer det fram i doktoravhandlingen til Karianne Skovholt.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Slik skriver vi e-post på jobben
Etter flere tiår med e-post i arbeidslivet er norske arbeidstakere på vei til å etablere en egen digital kommunikativ kompetanse. Ved å undersøke e-poster som ble sendt mellom medlemmene av en arbeidsgruppe i en norsk teleorganisasjon, viser Skovholt hvordan ledelse kommer språklig til uttrykk i en virtuell arbeidsgruppe og hvilke interaksjonsnormer som er utviklet i e-postmediet.

– E-posten har bidratt til å forandre måten vi kommuniserer med hverandre på. Når vi sender kopier, rangerer vi hverandre i adressefeltet som primære og sekundære mottakere. Det mest oppsiktsvekkende med bruken av e-post er den omfattende praksisen med å sende rundt e-postkopier, sier Skovholt. – En e-postkopi tjener i utgangspunktet til å informere, men kan samtidig signalisere skjulte budskap. Kopien kan for eksempel brukes strategisk for å posisjonere seg i organisasjonen under dekke av bare å ville informere.

Studien har praktisk nytteverdi for ledere som vil øke sin bevissthet om e-post som kommunikasjonsmedium. Funnene danner et grunnlag for å gi råd om språkbruk og hensiktsmessig e-postkommunikasjon i arbeidslivet. Studien er utført ved Handelshøyskolen BI i samarbeid med UiO.

Fredag 30. oktober 2009 fremstiller Skovholt seg for ph.d.-graden med avhandlingen Email Literacy in the Workplace. A Study of Interaction Norms, Leadership Communication, and Social Networks in a Norwegian Distributed Work Group. Studien har en språkvitenskapelig tilnærming og henter det analytiske rammeverket fra diskursanalyse.

 

 Sist oppdatert 18.6.2010

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.10.2009 | Oppdatert:19.11.2021