Ny publikasjon til hjelp for statsansatte: Kansellisten

(3.11.09) I disse dager utgir Språkrådet heftet Kansellisten. Dette er en liste med litt stive ord og uttrykk som sjelden brukes i dagligspråket, men som ofte forekommer i brev og andre tekster fra det offentlige. Kansellistil og kanselliord kan skape unødig avstand mellom avsender og mottaker. Kansellisten gir deg forslag til andre og mer forståelige uttrykksmåter.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Kansellisten er ment som en veiledning, ikke som en «svarteliste». Det er ikke meningen at saksbehandlere i det offentlige skal unngå disse ordene for enhver pris. Likevel er det viktig å huske på at det som er gangbart i juridiske dokumenter, ofte fungerer dårlig i tekster med informasjon til publikum om for eksempel rettigheter og plikter

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.11.2009 | Oppdatert:19.11.2021