Innstillingen om språkmeldingen er kommet

(16.4.09) Familie- og kulturkomiteen har avgitt sin innstilling om «St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk».

På nettsiden om innstillingen kan du lese et sammendrag, merknader, forslag og anbefalingen fra komiteen. Gå til innstillingen.

Innstillingen blir trolig behandlet i Stortinget 28. april.


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter