Sverige får språklov

(26.3.08) Sverige er først ute blant de nordiske landene med å lovfeste et hovedspråk i landet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

– Det er nødvendig å lovfeste at svensk er hovedspråk i Sverige. Ellers kan engelsk bli enerådende på sentrale områder som forskning og høyere utdanning. Slik kommenterer leder for det svenske Språkrådet, Olle Josephson, forslaget til en svensk språklov.

Regjeringen i Sverige har mottatt en offentlig utredning om en kommende språklov for Sverige. I utredningen blir det foreslått å lovfeste at svensk skal være hovedspråket i Sverige. Samtidig skal de med andre morsmål enn svensk få en lovfestet rett til å utvikle og bruke sitt morsmål i Sverige. Det offentlige skal også ta et større ansvar for å ta vare på de fem svenske minoritetsspråkene og tegnspråk, foreslår utredningen.

Olle Josephson i det svenske Språkrådet er glad for innholdet i utredningen.

– En god lov for et flerspråklig Sverige med svensk som hovedspråk, sier Josephson i en pressemelding.

I Norge finnes det i dag ingen slik lov som sikrer bruken av norsk. Spørsmålet kan likevel bli aktuelt i forbindelse med språkmeldingen som blir lagt fram for Stortinget i 2008.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.03.2008 | Oppdatert:19.11.2021