Norske ord for engelske?

(28.11.08) Språkrådet får ofte spørsmål om norske alternativ til engelske ord og uttrykk i norsk. Me har oppretta ei eiga spalte der me drøftar måtar å lage ord på og vurderer såkalla avløysarord. Du kan utfalde skaparevna med å kommentere eksempel eller kaste inn heilt nye moment.

«Rockhopping» er ein aktivitet innanfor havpadlesporten. Kan «brottpadling» eller «brottleik» vere gode avløysarord? Og i så fall kvifor? Her kan du sjå omtale av «rockhopping» og mogelege avløysarar.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter