Norsk språk skal styrkes. Språkrådet starter arbeidet i fagrådene

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Tid: tirsdag 20. februar kl. 1300–1630
Sted: Halvbroren, Observatoriegata 1 B, møterom 70 (første etasje)

Tirsdag 20. februar kl. 1300 samles Språkrådets styre, Språkrådets sekretariat og Språkrådets nyoppnevnte fire fagråd for å planlegge arbeidet framover.

Første del av arrangementet, som varer fra kl. 1300 til 1345, er en språkpolitisk sekvens som blir åpnet av statsråd Trond Giske. Etter Giskes tale blir det anledning til å stille spørsmål til statsråden, styreleder Tora Aasland og direktør Sylfest Lomheim.

Bakgrunnen for møtet er at Språkrådet før jul oppnevnte fire fagråd som skal sikre at Språkrådet har bredest mulig samfunnskontakt for sitt arbeid. Fagrådene har følgende arbeidsfelter og ledere:

1 samfunn og høgere utdanning (leder: journalist Ingebjørg Sæbu)
2 skole og offentlig forvaltning (leder: lektor og ordfører Åse Lill Kimestad)
3 normering og språkobservasjon (leder: professor Helge Dyvik)
4 terminologi og fagspråk (leder: førsteamanuensis Johan Myking)

Første delen av møtet, kl. 1300–1500, er åpen for mediene. Etter kl. 15 har fagrådene seksjonsvise møter.

Vi ønsker mediene velkommen!

Kontaktpersoner:
direktør Sylfest Lomheim, tlf. arbeid 22 54 19 72, mobil 957 92 783
styreleder Tora Aasland, tlf. arbeid 51 56 88 20, mobil 952 34 451

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.02.2007 | Oppdatert:19.11.2021