Tora Aasland styreleder i Språkrådet

(06.09.06) Styret for Språkrådet består av medlemmer som er oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet, og medlemmer som representerer de ansatte.

Leder: Tora Aasland, Time
Nestleder: Magni Øvrebotten, Naustdal
Medlem: Ola Breivega (representant for de ansatte)
Medlem: Jan Olav Fretland, Lærdal
Medlem: Tor Fuglevik, Oslo
Medlem: Ottar Grepstad, Volda
Medlem: Silje Solheim Karlsen, Tromsø
Varamedlem: Jan Hoel (representant for de ansatte)
Varamedlem: Lars Rottem Krangnes, Oslo
Varamedlem: Helene Uri, Oslo

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Styret er oppnevnt for perioden 2006 til 2009. Rottem Krangnes er varamedlem for nynorskrepresentantene, Øvrebotten, Fretland og Grepstad, mens Uri er varamedlem for bokmålsrepresentantene, Aasland, Fuglevik og Solheim Karlsen. I perioden 2006–2007 er nynorskrepresentanten Breivega medlem med bokmålsrepresentanten Hoel som varamedlem, mens i perioden 2008–2009 er Hoel medlem med Breivega som varamedlem.

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål. I de nye vedtektene som departementet fastsatte 25. april 2006, er det understreket at Språkrådet særlig skal arbeide med å styrke det norske språkets status i nåtid og framtid. Dette gjelder både norsk språk generelt og den nynorske målformen spesielt. Vedtektene fastsetter at styret skal oppnevne inntil fire fagråd. Disse skal bidra til å sikre at virksomheten i Språkrådet har bredest mulig samfunnsforankring.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.09.2006 | Oppdatert:19.11.2021