Spørsmål fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

ANGÅENDE OMTALE AV BETEGNELSEN ETNISKE NORDMENN 

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker svar på følgende spørsmål med bakgrunn i saken ”Norsk, norskere, nordmann” og rubrikken ”Slik svarer Språkrådet” i Ny tid nr. 42 / 54. Kan språkrådet mer utdypende beskrive hva de mener med betegnelsen etnisk nordmann? På hvilket grunnlag blir man en nordmann i dag i lys av at denne nasjonen historisk er blitt formet av personer som ikke er født i landet? Vil personer med en europeisk bakgrunn lettere oppfattes som norsk når de har tilpasset seg eller levd over lengre tid i landet? Er det en bestemt innvandrerhistorisk bakgrunn, som bidrar til at man definerer noen utenfor begrepet etnisk norsk, eller er det andre forhold som spiller inn. Hva er forholdet mellom statsborgerskapet og definisjonen nordmann? Er det ikke på tide med en mer åpen tilnærming til hvordan begrepet nordmann defineres i dag i lys av at vi lever i et flerkulturelt samfunn hvor det å være norsk og nordmann bør reflekteres i lys av det flerkulturelt samfunnet vi lever i?

Med vennlig hilsen 
  
 
Arnfinn J. Andersen  
Avdelingsleder
 
 
Hanne Størset 
Rådgiver
 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter