Rettskrivningsendringer fra 1. juli 2005

(23.05.05) Kultur- og kirkedepartementet har fastsatt ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Fullstendig oversikt over endringene er lagt ut på nettsidene. For nynorsk blir det få endringer.
  • Rettskrivningsendringer fra 1. juli 2005 [pdf] [Word]

Bokmål

Endringene i bokmål består i at en del lite brukte former går ut av ordlistene, mens tradisjonelle former som er mye brukt, blir godkjent som en del av den offisielle rettskrivningen. I tillegg blir selve rettskrivningssystemet i bokmål forenklet ved at skillet mellom hovedformer og sideformer forsvinner. Sideformer er former som står oppført i klammeparentes i ordlistene, og som ikke kan brukes i lærebøker og i statstjenesten.

Nynorsk

På oppdrag fra departementet hadde Norsk språkråd utredet en tilsvarende forenkling av rettskrivningssystemet også i nynorsk. Ved Språkrådets endelige behandling av saken ble det imidlertid vedtatt å opprettholde systemet med hovedformer og sideformer. Behandlingen i Språkrådet avdekket ulike syn både i dette spørsmålet og når det gjaldt den nærmere utformingen av nynorskrettskrivningen. Departementet fant derfor ikke grunnlag for å godkjenne de endringene som Språkrådet vedtok i nynorsk. Nynorskrettskrivningen forblir dermed i hovedsak uendret.


Sist oppdatert 31.10.08
 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter