Engelsk – elitenes nye latin?

(01.10.04) Er engelsk i ferd med å bli vår tids latin, et nasjonalitetsløst og sterilt språk som ressurssterke akademikere utnytter til sin fordel, eller er engelsk et demokratisk hjelpemiddel som gir adgang for alle til å delta i et felles, internasjonalt kunnskapssamfunn bare det legges til rette for det?

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

 

Bør vi forske mer på fagsamfunnene i akademia som sosiale systemer? Bør vi godta og støtte bruk av engelsk i publisering av forskning, men ikke i høyere undervisning eller i forskningsformidling? Bør universiteter, høgskoler og institutter pålegges å registrere sin egen språkbruk systematisk?

Slike og liknende problemstillinger er tema i boka «Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin?», som innholder innlegg fra en konferanse arrangert av Norsk språkråd i samarbeid med Globaliseringsprogrammet ved HF-fakultetet ved NTNU i november 2003.

Boka er redigert av Dag F. Simonsen, rådgiver i Norsk språkråd, og er utgitt på Gyldendal Akademisk.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.06.2004 | Oppdatert:19.11.2021