Zikavirus og mikrokefali

No image

Zikaviruset spres vanligvis til mennesker ved myggstikk. Den som smittes, kan få zikafeber, en sykdom som gir influensalignende symptomer. Mer alvorlig er det at gravide som er smittet med zikavirus, kan få barn med mikrokefali, dvs. for lite hode og tilsvarende liten og underutviklet hjerne.

Viruset har fått navnet sitt etter Zikaskogen i Uganda, der zikaviruset første gang ble isolert fra aper i 1947. Ordet zika betyr ‘tilgrodd’ på språket luganda. Merk at vi skriver stedsnavnet Zikaskogen med stor forbokstav, mens sammensetninger med zika- som er fellesnavn, skrives med liten forbokstav: zikavirus, zikafeber, zikasmitte, zikaepidemi osv. Det skal ikke være bindestrek i disse sammensetningene.

Ordet mikrokefali er sammensatt av to gammelgreske ord, mikrós ‘liten’ og kefalḗ ‘hode’. Det første kjenner vi igjen fra ord som mikrobe, mikrofon og mikroskop. Det andre elementet finner vi først og fremst i medisinske fagord, men noen husker kanskje at Aleksander den store hadde en hest som het Bukéfalos ‘oksehode’. Engelsk har en annen tradisjon for gjengiving av greske ord enn norsk, med delvis latinisering, derfor skriver engelskmennene microcephaly med c og ph. Men den norske praksisen er altså å legge seg nærmere den greske originalen.

---

Foto: CDC/ Cynthia Goldsmith – Zika EM CDC (Lisens: Public domain).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.02.2016 | Oppdatert:11.08.2023