Valgvake

No image

Det å holde seg våken for å vente på resultatet av valget heter som kjent valgvake (nynorsk valvake). De fleste oppvakte språkbrukere kjenner nok verbet å våke ‘være våken’ og aner sikkert en sammenheng mellom det og substantivet vake

Sammensetningen valgvake kommer fra svensk valvaka, men fenomenet kunne ha hett det samme om vi fant opp ordet selv. Det heter jo for eksempel likvake fra gammelt av, uten sammenligning for øvrig.

Men vi har også ordet nattevåk i bokmål, altså et vake-ord med -å-.

Hvis vi hadde hatt demokratiske valg i gamle dager, kunne det altså ha hett valgvåk, for dansk har helst å i ord som dette. Vi kunne også hatt en nynorsk variant med å-lyd (valvoke), for nattvake og nattvoke er jamstilt i nynorsk. Begge målformer har sammentrekningen olsok for olavsvake, så vi kunne i tillegg hatt valok elller valvok etter merkedagene jonsok og olsok! (Trolig uten noen g i valg, for det er en dansk skriftspråksoppfinnelse.)

Substantivet vake henger sammen med verbet å våke. Vi har tre nær beslektede søvnløse verb som må holdes fra hverandre. Etymologene Bjorvand og Lindeman skriver i Våre arveord (Novus, 2007):

  • våke og vake ‘være, holde seg våken’ er et nedarvet svakt verb som i formen våke er påvirket av dansk våge, jf. […] norrønt vaka.
  • våkne og vakne ‘bli våken’ er et nedarvet svakt verb som i å-vokalismen er påvirket av dansk vågne, jf. eldre riksmål vågne
  • vekke […] er et nedarvet svakt verb (pret. vekte og vakte) […] som hører til germansk *wak- som vi gjenfinner i bl.a. våke og vake ‘være, holde seg våken’

Å våkne er et overgangsverb. Slike verb slutter ofte på -ne, jamfør for eksempel å sovne og å løsne. Å våkne er altså å gå over til å våke, av seg selv. Å vekke er derimot et kausativt verb, det viser til at en gjør noe med noen andre: Man får noen til å våk(n)e. De tre verbtypene utgjør i prinsippet et system, men som det går fram av sammenstillingen nedenfor, er det ikke akkurat vanntett.

  • våkesove – være løs/laus
  • våknesovneløsne (nynorsk losne)
  • vekke – [mangler, før: svæve] – løsne/løse (nynorsk løyse)

Om du velger å våke hele valgnatta, vil du kanskje før eller senere spørre deg om det finnes noe system for skrivemåten av partinavnene og forkortelsene av dem. Etter en god natts søvn kan du lese om det i svarbasen.

---

Foto: Venstre – Valgvake 2015 (Lisens: CC BY-SA 2.0).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.09.2017 | Oppdatert:08.08.2023