Valgomat

No image

Har du prøvd en av de mange valgomatene som tilbys på nettet? Det har ikke vi, men vi har sett litt nærmere på dette ordet.

Ordet valgomat er en sammentrekning av valg + automat, laget på samme måte som bankomat (av bankautomat, et ord som har vært brukt om minibank).

Ord som er laget ved å ta vekk midtpartiet i et lengre ord, kalles teleskopord. Tre eldre eksempler er motell (motor + hotell), moped (motor + pedaler) og svorsk (svensk + norsk). Fra nyere tid har vi blogg (web + log), brexit (av British + exit), burkini (burka + bikini), instavennlig (Instagram + vennlig) og plogge (plukke + jogge).

Valgomat har vært et mye brukt søkeord på nettet de siste årene. Derfor har det nå også fått plass i standardordbøkene. Merk at den korrekte skrivemåten på nynorsk er valomat.

 

Publisert 6. september 2019

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.09.2019 | Oppdatert:03.08.2021