Trøndelag

No image

Stedsnavnet Trøndelag betyr ‘trøndernes lovområde’. Den trønderske fellesidentiteten viser seg i språket.

Den gammelnorske formen av navnet Trøndelag er Þrǿndalǫg. Þrǿnda er genitiv flertallsform av folkenavnet þrǿndr, mens lǫg er flertallsform av lag, som betyr lov. Området ble etablert allerede før 700 e.Kr., men omfattet da bare bygdene rundt Trondheimsfjorden. Regionen vi i dag kjenner som Trøndelag, er likevel veletablert og var en administrativ enhet fram til 1805.

Avgjørelsen om at fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag igjen skal samles, tyder på at trønderne føler en sterk fellesidentitet på tvers av fylkesgrensen. Det ser vi også gjennom at fellesbetegnelsen for personer fra Trøndelag, trønder, er mye mer brukt enn de fylkesspesifikke nordtrønder og sørtrønder. Noe av forklaringen på den felles identiteten er at veletablerte stedsnavn som Inntrøndelag og Uttrøndelag betegner geografiske områder som går på tvers av nord- og sør-inndelingen.

Trønderne slipper med andre ord å diskutere et felles navn. Trøndelag består.

 

Publisert 29. april 2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.04.2016 | Oppdatert:04.08.2021