Streik

No image

Det er no streik blant legar og oljearbeidarar. Her får du vite litt meir om opphavet til ordet streik.

Vi har lånt substantivet streik (og verbet å streike) inn i norsk frå engelsk. Den engelske forma er strike. Etymologien er «to strike (work)», eigentleg tyder det altså ’å avbryte (arbeidet)’.

Sidan byrjinga av 1900-talet har norsk importert svært mange ord frå engelsk. Mellom dei tidlege døma på engelske importord som har tilpassa seg norsk skrivemåte, er nettopp ordet streik. Språkvitarar kallar dette for norvagisering.

I ei rettskrivingsreform i 1907 vart strike endra til streike. Det same har skjedd i svensk, dansk og tysk, der det heiter strejk, strejke og Streik. Andre europeiske språk har derimot nytta seg av eigne arveord. På islandsk heiter det verkfall, på spansk huelga og paro, og på italiensk scopiero. Det franske ordet grève har ei eiga historie. Ordet kjem frå det vulgærlatinske ordet *grava, som tydde ‘sandstrand, elvebreidd’. Det var nemleg ved elvebreidda til Seinen – ved Place de Grève – at arbeidslause og misnøgde arbeidarar i Paris møttest, ifølgje fleire etymologiske ordbøker. Det same ordet har også gjeve opphav til greve på portugisisk og grevǎ på rumensk.

Norsk har teke inn mange ord frå engelsk, og hovudtendensen har vore den same heile tida: Importord som er vortne vanlege i norsk, har som oftast fått norsk skrivemåte.

 

Publisert 22. september 2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter